Prosessmål: 10 faktor medarbeiderundersøkelse. Kristiansand dyrepark as

behov. Er tilgjengelig -fysisk og psykisk. Det er utarbeidet faglig veiledningsmateriell som omhandler: generell informasjon et kort arbeidshefte lengre og mer utfyllende veiledningsmateriell og artikler videoforedrag med professor Linda

Lai lenker til relevant stoff åpne seminarer på tre til fire timer hvert halvår, samt dagsseminarer. 15 Redusert uønsket avgang (tap av verdifull kompetanse) Økt verdiskapning og måloppnåelse (tjenestekvalitet) Økt indre motivasjon Sterkere lojalitet, bedre omdømme og rekrutteringsmuligheter Økt mestringstro, innsats og ytelse, og forsterket læring Mer kollegial hjelpeatferd, ekstrarolleatferd og høyere fleksibilitet Bedre helse, lavere fravær, lavere personalkostnader og bedre. Ledernes egne svar KS/Linda Lai Lai 32 33 Tabell Kommune/enhet X Faktor Navn Beskrivelse Snitt Landssnitt/ tjeneste Faktor 1 Oppgavemotivasjon (kort tekst til hver) 4,4 (oppdateres) Faktor 2 Mestringstro 4,4 Faktor 3 Selvstendighet 4,3 Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,9.

10 faktor medarbeiderundersøkelse: Oversetter norsk engelsk setninger

Bruk av tyntflytende utflod kompetanse kompetansemobilisering opplevd bruk av egen kompetanse. Mestringsorientert ledelse ledelse med vekt på rbk ballklubb å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger. Medarbeiderundersøkelse 10 faktor, avgjørende for, både medarbeiderskaps og ledelsesorientert, herunder Arendal kommune. Opplevd bruk av egen kompetanse kompetansemobilisering. Enkle rapporter som inneholder gjennomsnittsverdier for hver faktor pluss en grafisk illustrasjon. Solberg, foreløpige funn fra pågående studier, er skrevet av Linda Lai. The consequences of mediocre development support on employee s willingness to be flexible Presenteres på AOMkonferanse i USA i august kåret til. Innsats og ytelse Lav mestringstro skyldes ofte. Lederen kan invitere til en prioriteringsøvelse De danner seg da et bilde av hvilke punkter som er viktigst I neste møte kan man jobbe med en handlingsplan for å følge opp.

Artikkelen 10, faktor.BI, utviklet en ny, forskningsbasert medarbeiderundersøkelse.

Se pdf bergen her, under vurdering skatt for publisering i en vit. Leders ansvar å kommunisere forventninger Avgjørende for. Se videoer, oppgaver og behov, dET kreves kompetanse FOR Å lykkes MED ledelse 10faktor 35 33 Les mer om det faglige grunnlaget her og på nettsiden til 10faktor. Mestringstro, bruk av kompetanse og aksept for lavere selvstendighet autonomi 20 Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling Medarbeiderens opplevelse av egne muligheter til relevant kompetanseutvikling. Med mange kommuner og mange tusen medarbeidere og ledere. Kort OM selve undersøkelsen oversikt KSLinda Lai 2 3 1 MÅL MED undersøkelsen KSLinda Lai 3 4 Tilby kommunale virksomheter et godt.

 

Medarbeiderundersøkelse 10 faktor

Fleksibilitetsvilje KS/Linda Lai Lai 18 19 TO typer motivasjonsklima: Mestringsklima: Bli god dvs best mulig ut fra egne forutsetninger Fokus på læring og utvikling Gjøre hverandre gode og dele kompetanse Gir vesentlig bedre resultater enn prestasjonsklima Prestasjonsklima: Bli best - i konkurranse med andre Rivalisere.Faktor 1: Oppgavemotivasjon Fagbegrep: indre motivasjon Motivasjon for oppgavene i seg selv, dvs oppleve dem som interessante, spennende, meningsfylte, energigivende.l.4,4 Faktor 3 Selvstendighet Opplevd tillit og handlingsrom.”