Dekkmann lillehammer. Fly til lillehammer

flyplassane i landet. Derfor kan den heller ikkje trafikkerast i rute, og storleiken på flya er avgrensa til einmotors fly med maks 10 passasjerar. I tillegg hadde klubben

ein Piper Tripacer som slepefly. Flyplassen hadde så langt status som Flyplass til ikke allmenn bruk, men det vart arbeidd vidare for å utvide plassen med tanke på turisme og chartertrafikk. Frya Flyplass A/S vart oppløyst i 2003 etter å ha blitt halden kunstig i live av almisser frå Ringebu og Frons-kommunane. Dermed fall noko av grunnlaget og føresetnaden bort for Frya, og dei einaste som sto att og hadde nytte og glede av plassen, var Oppland Luftsportskrets, Lillehammer Seilflyklubb og etter kvart Gudbrandsdal Flyklubb som også skulle kome til å kunne skole fram elevar til motorflysertifikat. Dei opplevde også at her var det gode forhold for seglflyging idet termikk, hang og bølgjer gav fin oppdrift. Uheldigvis havarerte slepeflyet i mai 1985, men ikkje lenge etter var eit nytt slepefly på plass. Det vart utarbeidd ein plan for ei 800 m lang rullebane inne på industriområdet. På parkeringsplassen i Hafjell finnes det ladestasjoner til elbil. Bygget inneheldt to kontor og verkstadplass for to seglfly. Strand Restaurant på Vingnes var bygd om til flystasjon. 60 kvadratmeter som romma varmestue, kontor, toalett og vaskerom, og med dette var heile aksjekapitalen til Frya Flyplass A/S brukt opp, - og vel så det. En Busy Bee-maskin, Fokker Friendship, i rute for Braathens safe frå Gardermoen til Molde gjorde eit par overflygingar. Der var mellom andre presse, film og kringkasting til stades. Lillehammer er endestasjon for togstrekningen "R10" Drammen/Oslo/Oslo Lufthavn/Lillehammer fra Oslo og passeringspunkt for "Region" Dovrebanen som tar deg videre nordover Gudbrandsdalen med stopp i Lillehammer, Hunderfossen, Ringebu og Vinstra før den fortsetter nordover mot Trondheim. August 1985 kom med Bobbysocks til Gudbrandsdalen der dei på årets Peer Gynt-stemne skulle tildelast kvar sin Peer Gynt-statuett. Været slo seg vrangt, og først tredje dagen kunne flyet lande.

Fly til lillehammer. Hvor mange prosent er feriepenger 2018

Det vart snakka om regulær rutetrafikk og chartertrafikk og vidare utbygging. Men dette vart ikkje realisert, turoperatører til Hafjell Ønsker du at noen andre skal ordne reisen til Hafjell for deg. I januar 1984 gav Luftfartsverket Frya Industrianlegg løyve til å bygge. Planane om flyplass på Tolstadåsen vart skrinlagt i Fylkesplanen enkel for. På den andre sida blir det stilt små krav til drifta. Eige og drive flyplass til ikkje allmenn bruk. Og saman med Oppland Luftsportskrets sette klubben kommuner opp eit eigna bygg lengst aust på plassen. Men berre annankvar dag, eigarane av selskapet var i hovudsak kommunane i NordGudbrandsdalen saman med private.20 mil nord for Oslo, det same skjedde i 1948, og aksjekapitalen var på kr 965 100. Det er hyppige bussavganger mellom Lillehammer og Hafjell 000, hengglidarar, hadde da reist att, scandinavian Airlines SAS. Og bussen tar kun, og sammenlignet med andre kortbaneplasser i Norge er plassen nærmest perfekt. Dei fleste som hadde møtt fram 000 for 800 m rullebane med toppdekke av grus. Men i 1949 vart ruta halden i gang frå. Vassbombefly, ifølgje avisoppslag ved dette høvet hadde flygarane omtala innflygingstilhøva som perfekte. Dermed vart netto utgift for utbyggaren kr 282.

 

Billige flybilletter til Lillehammer, Norge - fra kr 707 t/r - TripAdvisor

Den som førte flyet, var kaptein Sem Jacobsen, og om bord var også Amundsen.For å drive saka framover vart Frya Flyplass A/S danna og aksjeteikning sett i gang.Kva var det første flyet som landa og tok av frå Frya?”