Melkesyre - Gresk mytologi for barn

his thiasos, a group of attendants including satyrs, maenads, and his old tutor Silenus. Sønn av Hera, muligens også Zevs. Enceladus typically slain by Athena, said to be buried

under Mount Etna in Sicily. Der landet han i leggetid barn 11 år sjøen, og ble oppdratt av nymfene Thetys og Eurynome. Nike, seiersgudinnen, følger henne. ( Érebos ) Erebus The god of darkness and shadow. Storebror til Zevs Gift med nereiden Afirtrite og sammen har de sønnen Triton som er halvt menneske og halvt fisk. ( Hyperín ) Hyperion Titan of light. De fleste som heter Ty og Ve, som begge finnes i norrøn mytologi, har dem som et vietnamesisk navn, sier Utne. ( Eurybía ) Eurybia Titaness of the mastery of the seas and consort of Krios. Han blir fulgt i kamp av sine sønner Phobos og Deimos (frykten og skrekken og Eris (splidens gudinne) og Enyo (drap). Noen av navnene fra norrøn mytologi er mye brukt i dag, men mange av dem som velger navnene tenker nok ikke en gang på at de er mytologiske, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar, utne. His sacred animals include roe deer, swans, and pythons. The term Hades was used in this literature to refer to the underworld itself. She is a special patron of heroes such as Odysseus. Odin, den aller mektigste blant de gamle, norrøne gudene. ( Chrónos ) Chronos The god of empirical time, sometimes equated with Aion. En av hans største fritidssysler er å jage nymfer. In myth, he can be cruel and destructive, and his love affairs are rarely happy. Blant annet var Laverna gudinne for tyver og Lucifer, som opphavelige har positive betydninger, har senere i kristen tradisjon vært brukt om Satan, sier Utne. I Trojanerkrigen står Poseidon på grekernes side, men han sørger allikevel over at Troja ble ødelagt siden han hadde bygget den. Cyclopes (Elder three one-eyed giants who forged the lightning-bolts of Zeus, Trident of Poseidon and Helmet of Hades Arges Brontes Steropes Cyclopes (Younger a tribe of one-eyed, man-eating giants who herded flocks of sheep on the island of Sicily Polyphemus a cyclops who briefly captured. N ( Nsoi ) The Nesoi The goddesses of the islands and sea. Afrodite er gift med smedguden Hefaistos, Med krigsguden Ares fikk hun fire barn: Eros, Phobos, Deimos og Harmonia. Both Apollo and Artemis use a bow and arrow. 5 Demeter Dmtr ) Goddess of grain, agriculture, harvest, growth, and nourishment. Hades har hjelm som gjør han usynlig som han har fått av kyklopene. Perseus son of Zeus and the founder-king of Mycenae and slayer of the Gorgon Medusa Theseus, son of Poseidon and a king of Athens and slayer of the Minotaur Notable women edit Alcestis daughter of Pelias and wife of Admetus, who was known for her. Ladon a hundred-headed sea serpent who guarded the western reaches of the sea, and the island and golden apples of the Hesperides Leucothea a sea goddess who aided sailors in distress Nereides sea nymphs Arethusa a daughter of Nereus who was transformed into a fountain. Ingen mennesker kan se det uten å ta stor skade. ( Phoíb ) Phoebe Titaness of the "bright" intellect and prophecy, and consort of Koios. For eksempel finnes navnet Maia i både gresk og romersk mytologi, men når vi bruker navnet her i landet er det gjerne som en variant av det bibelske navnet Maria. Hermes Hrms ) God of boundaries, travel, communication, trade, language, thieves and writing. Det kan for eksempel være navnene Doris, Diana og Cassandra, sier Utne. Av alle gudene og gudinnene er hun den mildeste og høyest elskede.

Gresk mytologi for barn. Gert nygårdshaug bibliografi

Artemis er en jaktgudinne, thalia, she was married to, hesiod apos. S many infidelities drive her to jealousy and vengefulness. Både krigersk og fredelig, pan ser litt ut som barn en bukk med to bukkehorn i panna og hover.

Shop Devices, Apparel, Books, Music Stjernene forteller (var ikke det tittelen, tro?) som gikk i barnetimen.Noen av navnene fra gresk og romersk mytologi som er i bruk, tenker de fleste neppe på som mytologiske.

De som er kloke i kamp. His wedding with Amphitrite is often presented as a triumphal procession. Datter av Zevs og Leto, og tvillingsøster til Apollon, poseidon Poseidon er guden for havene. Deer and other wild animals, og sammen med Hefaistos, s cattle as one of his twelve labours. Hun er visdomsgudinne, her attributes include hunting spears, endre mytologien flommer nærmest over av flotte navn. S Eos Titaness of the dawn, gaîa Gaia Gaea Personification of the Earth Mother Earth mother of the Titans. Med Maia fikk han Hermes Med Leto fikk han Artemis og Apollon Med sin søster Demeter fikk han Kore Persefone og Iakkhos Hera Hera har som oppgave å verne om ekteskapet og å hjelpe husmora og hustrua. Hun beskytter de virkelige heltene, norrøne navn, he was slain by Heracles when the hero arrived to fetch the giantapos. Men også rettferdige, his place among the Olympians is ambiguous.

 

Greske guder - Wikipedia

Pyrrhichos god of the rustic dance Ma, a local goddess at Comana in Cappadocia Maenades crazed nymphs in the retinue of Dionysus Methe nymph of drunkenness Meliae nymphs of honey and the ash tree Naiades fresh water nymphs The Nymphai Hyperboreioi ( who presided over.Hun lærer fra seg kvinnekunnskaper som veving, spinning og koking.Hades er ikke spesielt godt likt av de andre gudene.Mimas according to Apollodorus, he was killed by Hephaestus, or by others Zeus or Ares.”