Bup bryne, Halden videregående skole, Bot for fyllekjøring

Music Delta fritt i 30 dager, med mulighet til å kjøpe tilgang pr skole/kommune deretter. September 2013 Nina Bøhnsdalen Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger Hjemmeside: /kfu E-post: Tlf. CyberBook

AS er et norsk forlag som utvikler og distribuerer nettbaserte læremidler. Skolekassa samler ressurser fra læremiddelutviklere, forlag, nasjonale sentre og andre. For these so-called hub spoke federations the organisations are parsed from the federation's web site, which is not always accurate. Programmet er basert på en pedagogisk metode. Vi tilrettelegger for uendelige muligheter for å lage engasjerende undervisning både i klasserommet og på nett. For å kunne logge deg på PAS, må du ha fått tildelt en brukerrolle. While downloading, if for some reason you are not able to kronekurs download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. Download, skip this Video, loading SlideShow in 5 Seconds. Er også en opplæringportal for bruk av programvaren Notebook med en rekke undervisningtips og informasjonvideoer. Ressurser og webbasert programvare for skoler og barnehager. Music Delta krever ingen installasjon, da den er 100 nettbasert. Er en elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for elever med kort botid i Norge, og elever med norsk som et andrespråk. Det betyr at du som lærer eller elev kan lese våre digitale bøker uavhengig av hvilken enhet du bruker. I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described. Typiske brukseksempler er avstemming for å finne beste tidspunkt for et felles møte, gjennomføre påmeldinger til et arrangement, foreta enkle spørreundersøkelser, og så videre. Programmet genererer lese- og skriveoppgaver på hjernens premisser, slik at læringseffekten øker. This is partly due to some identity federations not publishing all their Identity Providers in saml2 metadata. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Music Delta er et komplett, nettbasert system for musikkundervisning i Grunnskolen og inneholder artikler, musikk og applikasjoner innen alle genre. Les om instrumenter, stilarter, artister og komponister. Er en delingsportal for undervisningsopplegg laget av lærere for bruk på interaktive skjermer og tavler fra smart Tech. Note: Even though the list above should be quite accurate, it is not 100 correct. Digitale produkter for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Er et nettsted med hovedsaklig brukerdelt innhold som skal gi grunnskolelærere og barnehagelærere tips til ikt-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Du kan se, skrive og motta epost her. Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. Hypernet skoleadministrasjon er programmet hvor skolens administrasjon legger årsplaner, timeplaner, prøveadministrasjon osv.

Halden videregående skole, Lederstillinger oslo

To av Norges største læremiddelforlag, dVM er en supplement i undervisningen og retter seg både mot sterk og svakpresterende elever. Alt skrives så ut på papir. Den virtuelle matematikkskolen DVM er en nettportal som leverer undervisningstjenester i matematikk. Er en online språk og ordboktjeneste som gir deg tilgang til småretter digitale ordbøker fra datamaskinen. Utviklet ved Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Users from organisations in hub spoke federations may not have direct access to all edugain services without an administrator of that organisation first granting access to a particular service. Har gått sammen om å tilby digitale lærebøker i et format som er beregnet for lesing på skjerm. Aschehoug og Cappelen Damm, download Presentation, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskolen og videregående opplæring.

Samarbeid hva og hvordan, hjemskole samarbeid, med Music Delta følger personlige rapporter og deling av produksjoner. Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. Film og lydproduksjoner, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep. Som består av lyd og bilder fra onkelig NRKs radio og fjernsynsarkiver. Og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig.

 

Semboja, Mohamed Jumanne: For smarte for norsk skole

Lærere kan skreddersy undervisningsopplegg fra tilgjengelige ressurser og tjenester.Skoler kan enkelt kjøpe inn og dele ut bøker til skoleklasser eller enkeltelever via aktiveringskoder.Cappelen Damm Undervisning er en portal som gir tilgang til ulike læringsressurser beregnet for norsk skole fra.”