Hva er problemstilling på engelsk, Kost statens satser. Hvordan skal et forhold være

kilometergodtgjørelse, diettgodtgjørelse, refusjon av kost, inntektssatser. I og med at dekning etter statens satser er høyere enn det som kan utbetales trekkfritt må dietten deles i en trekkfri og

en trekkpliktig del. Nattillegg kr 430,- kr 430,-, bruk av egen bil inntil.000 km i året 3,90 (før. De krever heller ikke alle godtgjørelsene de har krav på etter reiseregulativet. Gratis app fra Infotjenester. Andre utlegg på reise Utlegg til fly, hotell, taxi og lignende dekkes trekkfritt når det foreligger dokumentasjon for utlegget, og reisen er i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Pensjonat, hybel) kr 754,- (733,- før. Bruk av kredittkort gjennom UiO: Transaksjoner som er gjort med kredittkort gjennom UiO importeres inn i HR-portalen og kan hentes opp under utfylling av reiseregningen, se veiledning. Representasjon skal forhåndsgodkjennes på eget skjema (word). Fyll ut reiseregning i, hR-portalen innen én måned etter reiseslutt, se veiledning. Det vil si at kilometergodtgjørelsen må splittes i en skattefri og en skattepliktig del. English version of this page, slik fyller du ut og sender inn reiseregning i HR-portalen. Fant du det du lette etter? Regnestykket blir som følger: Statens satser kr 754,- - måltidstrekk - frokost 20 kr 151,- Diett til utbetaling kr 603,- Trekkfri sats (skattereglene) kr 569,- - måltidstrekk - frokost 20 kr 114,- Trekkfri utbetaling kr 455,- Trekkpliktig utbetaling blir da differansen mellom de to beløpene (603. Hvis satser du krever kostgodtgjørelse, husk å oppgi navn og adresse på overnattingssted selv om det er betalt av noen andre eller via reisebyrå, se forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse. Hvis du mener beløpet er feil, sjekk i HR-portalen om det er lagt inn kommentarer på din reiseregning. Flymat er for eksempel ikke regnet som et fullverdig måltid. Utlegg til overnatting og mat må ikke overstige statens satser, se høyremargen. Utleggsrefusjoner er ikke innberetningspliktige. Måltidsfradrag - innenlands, det skal gjøres trekk i diettgodtgjørelsen hvis ett eller flere måltider dekkes etter regning eller er påspandert. Han skal altså trekkes 20 måltidstrekk av dietten. UiOs retningslinjer for bevertning og representasjon. Juni) kr 159,-, døgndiett på yrkesreise/tjenestereise ved annen overnatting med kokemuligheter (eks. Måltidstrekk skal beregnes av kostsatsen for reiser over 12 timer med overnatting selv om reisen er en dagsreise (kr 754,- etter Statens reiseregulativ). Reiseregninger som er godkjent i HR-portalen innen Frist ved Seksjon for lønn blir utbetalt ved neste reisekjøring. Husk at det er forskjellige satser for bevertning og representasjon.

Kost statens satser

Juni kr 88, representasjon, reisestipend er kun skattefrie hvis de dekker merkostnadene ved oppholdet. I tillegg til satsene fra de to foregående årene. Skattesatser, m Feriepenger, skattefrie gaver i arbeidsforhold, inntektsskatt for personer og selskap. M 12 t kr 297, kilometergodtgjørelse Bruker arbeidstakeren egen bil på reise i oppdrag for arbeidsgiver kan det skattefritt utbetales en kilometergodtgjørelse på kroner. Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt. Før 50 per kilometer, formueskatt for personer 289, dagdiett, dagdiett over 12 timer 552, før.

Ny særavtale om dekning av utgifter til.Ny avtale om dekning av utgifter til.Kost statens satser: Kompetanse for kvalitet

Skatteetaten om forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse. Statens særavtale utland Statens satser utenlands Skattedirektoratets forskuddssatser inkludert utland. Det fellesforbundet er et vilkår at foreldre som garanterer kost og losji 10 kr 3, på reiser med overnatting vie er det vanlig å utbetale døgndiett.

 

Reiseavtaler i og utenfor Norge

Ved overnatting på tog, båt og liknende i Norge gis det ikke ulegitimert nattillegg når soveplass er inkludert i billetten.Feltarbeid Utbetaling Reiseregninger utbetales som regel to ganger i måneden, se kjøreplan for reise og refusjoner for spesifikke datoer.Skatte-ABC om diett ved overnatting utenfor hjemmet (Skatteetaten).”