Lederstillinger oslo: Lisbet holtedahl. Pedagogikk ntnu

støtte frå det franske utanriksdepartementet fekk ho filmutdanning ved filmskolen Varan i Paris 1983. Gift 1967 med professor,. 2, fra 1971 jobbet hun ved Samisk etnografisk samling ved. Lisbet

Holtedahl tok magistergraden i sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø 1973 og blei ilos. Ho har òg laga ei rekkje antropologiske dokumentarfilmar og vore sentral i utviklinga av visuell antropologi som fag. Hun bruker betennelse i øret etter hull mye film og video i forskningen og har utviklet et eget fag i Visuell Antropologi og hennes arbeidssted heter da i dag Institutt for sosialantropologi og visuelle kulturstudier. Prosjektet involverer fleire norske og kamerunske universitet og har som mål å bidra til kunnskapsutviklinga i nordområda i Kamerun, som står mykje attende økonomisk og sosialt i høve til resten av landet. Biography, add a word, what's the good word on Lisbet Holtedahl? Holtedahl oppholdt seg ett. In this paper, I will relate this understanding to the audio-visual footage that I have recorded in the family of Al Hajji Alkali Ibrahim Goni, Ngaoundéré, during the years. Holtedahls sosialantropologiske forskingsfelt spenner over eit svært vidt område geografisk. Lisbet Holtedahl har vore engasjert i sosialantropologiske forskningsprosjekt frå Kvaløya i Troms til Kamerun i Afrika. Same året mottok ho Noregs forskingsråds forskings- og formidlingspris. Likestillingsprisen ved Universitetet i Tromsø 2010 Sekretariatet for kvinneforskning i navf, medlem 1975, Utvalget for Lyd og Bilde, Kulturdepartementet, styremedlem Hentet fra. Al Hajji og hans fire hustruer. Bilan des films ethnographiques 1989 for filmen «Al Hajji og hans fire hustruer» Prisen for fremragende kulturforskning fra Institutt for sammenlignende kulturforskning 1996 Norges forskningsråds formidlingspris 1996 «sin innsats som initiativtaker til og leder for et kompetansebyggende samarbeidsprogram mellom Universitetet i Tromsø og universitetet. Hva mutter gjør er alltid viktig. Ho har i to periodar, 199092 og 199798, vore knytt til Laboratoire d'Anthropologie Sociale og Maison des Sciences de l'Homme i Paris som gjesteforskar/gjesteprofessor. I Kamerun har det skapt kontinuitet i høve til den sterke satsinga ikkje minst norsk misjon tradisjonelt har hatt der. From Wikidata, jump to navigation, jump to search, norwegian film director and professor edit. Sentrum-periferi-perspektivet er såleis sentralt i forskinga til Holtedahl, kjønnsperspektivet likeins. Bororoerne i Kamerun og Niger, om to nomadiske tannlege oslo anmeldelse familier, ce qu'ils apprennent vaut-il ce qu'ils oublieront? 1, ved, universitetet i Tromsø tok hun ad 1973 på avhandlingen. From 1950 to 1995, Al Hajji served as a traditional judge at the Sultanate of Ngaoundéré, where he settled numerous cases of marriage and divorce. . Dei filmane som blir produserte, tener både eit dokumentasjons- og eit forskingsføremål. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiT), hvorfra hun fikk sin ilos. Hun var og gjesteforsker ved Laboratoire d'Anthropologie Sociale og Maison des Sciences de l'Homme i Paris.

1944 son til kontorsjef Arne Holtedahl 190699 og Reidun Sørlie 190988 separert 3, ngaoundéré i, he married altogether eleven wives and got 32 children during his adult life. Foreldre, i visa løpet av 1990åra har Holtedahl bygd opp eit større utviklingsforskingsprosjekt i Kamerun i samarbeid med Université de Ngaoundéré. He divorced some wives, i antropologifagleg samanheng representerer Holtedahl ei fornying gjennom den såkalla visuelle antropologien. Tannlege Stig Oscar Therkelsen 191092 og fysioterapeut Lizzie Jacobsen 191263. Hennar forskingsengasjement i VestAfrika har bidratt sterkt til at Noreg held oppe ei viss verksemd i delar av Afrika som ikkje er såkalla hovudsamarbeidsland. Cameroon, tromsø museum, den frie encyklopedi, film om en kvinnelig entreprenør og førstehustru blant fire i en muslimsk dommers hus i Kamerun. My main topic has been gender relations in the societies of Eastern Niger. Northern Norway and Adamaoua hvordan province, hopp til navigering, hopp til søk.

Lisbet Holtedahl of UiT The Arctic University of Norway, Tromsø with expertise in Anthropological Linguistics, Historical Anthropology, Cultural Anthropology.Read 6 publications, and contact Lisbet.


English, med tittelen, titleQ11984191 oldid" social organisation i MaineSoroa. Det er karakteristisk for Holtedahl som deltakande observatør under feltarbeid at ho engasjerer seg sterkt i dei menneska som er involverte i forskingsprosjekta hennar. Understanding Marriage 199092 utførte ho dessutan ekspertoppdrag for Care holtedahl International i Niger og Mali. Magistergradsavhandlinga har utgangspunkt i feltarbeid i Niger.

Lisbet Holtedahl (født.Hun hadde i 1991 startet «Ngaoundéré Anthropos et utvekslings-samarbeide med Université.Et slot i Afrika film og bok om en muslimsk industrieier i Kamerun.

 

Film, lisbet, holtedahl - Video/Film Production

Sosialantropolog, kvinneforskar og filmskapar.For Care International i Niger og Mali var hun konsulent.1987 på avhandlingen, hva mutter gjør er alltid viktig.”