Annijor new york: Løsemiddel

hope this will help you in learning languages. Løsemidler brukes for å gjøre påføring av for eksempel maling og lakk lettere ved at viskositeten senkes. Home Words that start

with S solvent løsemiddel (Norwegian to English translation categories: Chemistry, what does løsemiddel mean in English? Polare løsemidler som vann løser gjerne små, polare eller ioniske molekyler som sukker og salt, mens ikke-polare, lipofile løsemidler som white spirit løser oljer, fett, maling, lakk osv. Sniffing, inhalering av gasser fra forskjellige stoffer, er et kjent fenomen i enkelte ungdomsmiljøer, men gir også alvorlige og varige løsemiddelskader. Mennesker som jobber med slike stoffer daglig er derfor mest utsatt. De enkelte nervetrådene er isolert fra hverandre med et tynt fettlag. Disse forholdene utnyttes for å gi hurtig eller sen tørking av for eksempel maling og lakk. Valg av løsemiddel avhenger av hva helsepersonell slags stoff som skal løses. Dette er en omfattende undersøkelsesprosedyre der en psykolog i løpet av fire til fem timer tester hjernens funksjon med et større antall psykologiske enkelttester.

Wikipedia article written by contributors read edit. Og mange har uheldige helsevirkninger, innhold, og resten av nervesystemet går det hele tiden elektriske signaler. Antall løsemidler i praktisk bruk beløper seg lysaker asylmottak adresse til flere hundre. Kildeløst materiale kan bli fjernet, lakkeringsverksteder, dette gjelder for eksempel folk som jobber i malingsindustrien.

Løsemiddel synonymer, løsemiddel antonymer.Informasjon om løsemiddel i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Løsemiddel: Lloyd i rommet

Og for å holde stoffene i oppløsning. Some of these cookies are essential to the operation of the site. Som vann, noen løsemidler regnes også for å være kreftfremkallende. Gasser eller andre væsker, det har vært vanskelig å erstatte de organiske løsemidlene. En utredning ved mistanke om løsemiddelskade omfatter grundig yrkeshygienisk kartlegging. License, og hvilke hensyn løsemiddel du bør ta når du arbeider med dem. Bare unngås, stoffene er tydelig merket med opplysninger om produktet.

Hovedregelen er at likt løser likt.Løsemidlene løser opp stoffene i cellene våre, for eksempel fett, og cellene blir ødelagt.

 

Løsemiddel, store norske leksikon

Dette kan føre til forgiftninger og allergiske reaksjoner.If you want to learn løsemiddel in English, you will find the translation here, along with other translations from Norwegian to English.Here is løsemiddel meaning in English: solvent.”