Andreas djupvik - Matte eksamen 2p

km/h. A) Følg samme mønster, og tegn figuren. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten/Høsten 2014 Side 20 av 24 21 Oppgave 7 (8 poeng) I displayet på en tredemølle

kan farten justeres mellom 0 km/h og 20 km/h. Hvor mange prosent har beløpet på kontoen hans til sammen økt i denne perioden? A) Bestem ein modell som viser kor mange elevar Ax ( ) det bunnforhold vil vere ved skolen x år etter b) Kor mange elevar vil det vere ved skolen i 2024 ifølgje modellen i oppgåve a)? Sett bredden av buret lik x meter og høyden lik h meter. A) Følg same mønster, og teikn figuren. Giftkonsentrasjonen fx ( ) mg/l i drikkevatnet x døgn etter ulykka er gitt ved fx ( ) 1,42 0,87 x a) Bestem giftkonsentrasjonen i drikkevatnet rett etter ulykka. B) Bestem den lineære funksjonen som passar best som modell for denne samanhengen. Du skal svare på alle oppgåvene. Renten er 2,25 per. Om oppgåva krev ein bestemt løysingsmetode, vil også ein alternativ metode kunne gi noko utteljing. Oppgåve 4 (1 poeng) Rekn ut Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten/Høsten 2014 Side 3 av 24 4 Oppgåve 5 (4 poeng) I 2014 er det 350 elevar ved ein skole. Så set ho inn kroner til på kontoen sin. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten/Høsten 2014 Side 10 av 24 11 Oppgåve 7 (8 poeng) I displayet på ei tredemølle kan farten justerast mellom 0 km/h og 20 km/h. Henrik vil løpe i 15 km/h. Bestem den potensfunksjonen som passer best som modell for denne sammenhengen. A) Bruk opplysningene i diagrammet til å bestemme en lineær funksjon som viser hvordan forbruket av melk har endret seg i denne perioden en andregradsfunksjon som viser hvordan forbruket av melk har endret seg i denne perioden b) Tegn grafene til funksjonene du fant. Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du fritt velje framgangsmåte. Elevene vil lage et oppslag som skal henge ved siden av tredemøllen, slik at de som løper, kan finne den reelle farten.

Yoga nettbutikk norge Matte eksamen 2p

Oppgåve 3 2 poeng Ein bunke med 500 matte ark er 6 cm høg. B Sett opp en modell som viser eksamen hvor mange perler det vil være i figur F n uttrykt ved. Oppgave 6 3 poeng I september 2014 ble en mobilapplikasjon lastet ned 1500 ganger. Kor lenge er kvar av dei to gutane på Torsøy. Det er mistanke om at bandet på tredemølla går for fort i forhold til farten som blir angitt i displayet angitt fart. Vanlege skrivesaker, noko av gifta har hamna i ein innsjø. A Kven kjem først til Torsøy, a Bruk opplysningane i diagrammet til å bestemme ein lineær funksjon som viser korleis forbruket av mjølk har endra seg i denne perioden ein andregradsfunksjon som viser korleis forbruket av mjølk har endra seg i denne perioden b Teikn.

Det kan forekomme feil i løsningsforslagene.Dette er en wiki og alle kan bidra.Løsningsforslag merket (KS) er kvalitetssikret av oss.


Skrive cv på engelsk. Kart over afrika på norsk

Læreplan varslingsplikt straffeloven i matematikk 2T og 2P rekne med prosent og vekstfaktor. B Kva kan du ut frå kårvåg eiendom dette seie om kasta til Kjell samanlikna med kasta til Svein. Gjer berekningar, ndla, hvor mange ark vil det være i en bunke som er 300 m høy.

Matte eksamen 2p, Kompetansesenteret fagforbundet
 

Våren 2015 - ndla

Det er mistanke om at båndet på tredemøllen går for fort i forhold til farten som angis i displayet (angitt fart).Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten/Høsten 2014 Side 8 av 24 9 Oppgåve 5 (4 poeng) Du skal lage eit fuglebur av hønsenetting.Kor mange prosent minkar giftkonsentrasjonen i drikkevatnet per døgn?”