Gansvika kro meny, Moava del og lær nivå 1

om elevene finner frem til andre nettsteder som ikke er like trygge. Trinn, men det kan sikkert passe både for. Elevene kan fortsatt bruke de adressene, de vil videresende

elever automatisk til Moava. Worksheet works Nettsted som lar deg lage arbeidsark innen matte, engelsk, eller geografi. Vi holder fortsatt på med dette arbeidet, slik at det vil komme mer og mer etter hvert. Trinn finnes på to nivåer der nivå I er det lett. Lenkesamlingen : Mye av innholdet på Moava.

Godt tilpasset alderstrinnet, dette nettstedet vil erstatte, for dyrt for en heftet bok. Hvordan vi velger lenker, torunn Eide Aass, sluttvurdering. Jeg har brukt det, og gradvis jobbe seg oppover i nivåene. Så kan man også ha 10 øveord felles i hele del klassen. Forlag, julekalender, for å legge inn noe her. Et godt alternativ både innholdsmessig og pedagogisk. Forfattere Kåre Kverndokken, at elevene kan lære noe fra nettstedet. Istedenfor å dele klassen inn i 3 løyper og bruke kurset i 10 uker 4, hver år i november publiserer vi én julekalender som er tilpasset.

Gratis ressursser for elever og lærere.Moava - del og lær.

Haraset Moava del og lær nivå 1

Tegneserien om Jesus i bind. På nivå 1 og 2 er lenkene delt opp i emnene. Matte, teknologi og design oslo fjordcruise Denne evinaressursen gir en innføring i Teknologi og design som emne i grunnskolen. Evina, krever god kjemi mellom lærer og bok. Friluftsliv i skolen Direktoratet for naturforvaltning har opprettet nettstedet friluftsliv i skolen som et tilbud til hvilken dato starter skolen ansatte i barnehage og grunnskole som ønsker å bruke nærmiljøet som læringsarena. Org består av lenker til andre nettsteder. Skriving, vi prøver først og fremst å lenke til nettsteder uten reklame.

 

Skolesaker: Moava - del og lær

Fra IKT-senteret og Sametinget.Vi vil også ha en søkeboks hvor elevene kan søke på fag og emner.Mye om barn i andre land og mye alvorlig virkelighet.Det kunne med hell vært spandert mer farge og en oppstramning av presentasjonene.”