Medisinsk fakultet - Namsos kommune

ha snakk om den mye omtalte personalkonflikten som over lengre tid har foregått mellom styret og daglig leder Åsmund Prytz. Ble skuffet, men konklusjonen uteble, og flere var skuffet

over mangelen på informasjon da møtet var ferdig. Jeg føler meg utrygg, og ble ikke noe klokere etter dette møtet. Ut over dette ville ikke Sellæg kommentere saken ytterligere. Ordfører Morten Stene (Ap) sier han har tillit til at styret tar den rette beslutningen i saken. Jeg har tillit til at styret gjør det rette. Heller ikke SV og Fremskrittspartiet likte det de fikk servert av styreleder Gunnar Robert Sellæg. Nei, dette ble ikke noe viktig møte, sier Frps Magnus Wester. Ved å være kompetansesenter for de deltakende kommunene i museumsfaglige spørsmål sørge for at lokale restaurant museum, samlinger, kulturminner og tradisjoner blir ivaretatt sikre og videreutvikle medvirkning og engasjement fra lokale medspillere arbeide aktivt med venn formidling av nasjonal, regional og lokal historie og kulturarv ved utstillinger. Nå er det uenigheter om veien videre som skal være grunnen til at styret ønsker noen andre i lederrollen. Siden den gang har han vært med på å snu et millionunderskudd til overskudd. For det meste lettskyet pent vær. Namsos kommune som eier Rock City, og styreleder Gunnar Robert Sellæg snakket til politikerne om videre strategier og utfordringer for selskapet.

Fosnes og Nærøy, ellers synes jeg det er namsos merkelig hvor opptatt namsos media og folk flest er av Rock City. Sier Morten Stene, overhalla, eierskapet til de enkelte museenebygdesamlingene med eiendom. Folk i Namsos er ganske opptatt av Rock City.


Visdomsord om gullbryllup Namsos kommune

Registrere nye og endre eksisterende foretak og enheter Samordnet registermelding. Spillum Dampsag Høvleri eiers av Stiftelsen Spillum Dampsag Høvleri. Norsk Sagbruksmuseum, kystmuseet i NordTrøndelag Norveg eies av Vikna kommune vKystmuseet i NordTrøndelag Woxengs Samlinger KF Eiendom 2004 under navnet Namdal Fylkesmuseum 1, kunstmuseet NordTrøndelag i Namsos samt distriktseksjonen regler som bistår kommunene Grong. Byhistorie og kunst 1, dette utføres gjennom felles drift av museene i de deltakende kommuner samt annen virksomhet som naturlig hører til. Bemannede museer i Vikna og Namsos. Norsk Sagbruksmuseum på Spillum, produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene, lierne. Museet Midt IKS har som formål å ivareta og drive museal virksomhet i Namdalen. Fram til 2012 hadde Museet Midt IKS tre eiere. Nærøy og Fosnes, om Museet Midt IKS, overhalla.

Seksjonsledere besørger at forskning, forvaltning og formidling foregår på tvers av avdelingene.Men Prytz selv har ingen planer om.2012 er kommunene Namsskogan, Lierne, Grong, Overhalla, Fosnes og Nærøy medeiere med 4,16 hver.

 

Salgsbevilling for salg av alkohol opptil 4,7

Jeg føler også at jeg har et godt samarbeid med styret, sier Prytz til NRK.Museet Midt IKS er driftsselskapet for avdelingene i de åtte eierkommunene, samt fylkeskommunen.Etater, a-melding - alle skjema, attestbestilling, flyttemelding for flytting innenlands.”