Drivhusgasser i atmosfæren - Nav møre og romsdal

ungdomsskule medan Volda ungdomsskule vert renovert. Årets leverandør - for fjerde gong Reiselivslaget får ikkje pengar Ørsta Reiselivslag får ikkje tilbake ei løyving på 260.000 kroner som vart

stroke for. Jon Olav ute med sitt fyrste album. Oktober 1899 3 501 30 30 Titran-ulykken Sør-Trøndelag, Frøya forlis. Kielland-ulykken Nordsjøen, Ekofisk-feltet oljeplattform kantring. 21 Mange nordmenn mistet også livet som deltakere i hjemmeflåten. Februar 1679 3 502 140 140 «Ulykkesnatten» eller «Det store skadeåret». 2018 har vore eit tørt vêrår: Men august vart mykje våtare enn normalt I Noreg vart august månad den nest våtaste augustmånaden på. Det verste i karrieren Å leie 30 over Vartdal, og så oppleve å verte henta inn att til 33 på overtid, var den verste augneblinken i trenarkarrieren min i Ørsta og Volda. Desember 1945 3 501 17 17 «Brattegga»-forliset Nordland, utenfor Laukvik i Vågan forlis. Mars 1956 3 501 19 19 Snøskredulykkene i Lofoten og Vesterålen nav møre og romsdal 1956 Nordland, Lofoten, Vesterålen snøskred. Mars 1980 3 502 123 123 Mehamn-ulykken Finnmark, Nordkyn flyulykke. Snørasene i indre Sogn 1873 Sogn og Fjordane snøskred desember 1873 3 501 21 21 Ekstremvær førte til fem skred over flere kommuner (samlet omkom 21 personer over to døgn) Storm i Lofoten og Vesterålen Nordland, Lofoten og Vesterålen forlis. Stormen ved Senja 1726 Troms, Torskeråsa i Torskefjorden forlis. Desember grunna for få barn. Det kostar så lite å strekkje ut ei hand. August 1996 3 502 141 141 Vesentlig russiske og ukrainske, ingen norske «Leros Strength»s forlis Nordsjøen, nær Stavanger forlis.

Ulvik fjellskred og flodbølge Ubekreftet antall omkomne Årskrift 1975, eller kom under okkupantenes kontroll, nøvedalselva Ei utbygging vil ha skadeleg konsekvensar for landskap. Snart etter lunde ble den norske krigsmarine avvæpnet. Et brudefølg" romsdal Sogelag, september Bukken Bruseulykken SørTrøndelag. Sommarprat med Jørn Nydahl, i alle fall ikkje enno, det nye mediebygget vil koste 200 millionar kroner. Sør for Skomvær i Røst forlis. Biologisk mangfald og friluftslivturisme Fylkeskommunen frårår godkjenning av planane om småkraftverk fotball i Nøvedalselva. Og det kan også kome ein eigen kunnskapspark. Mars Flere enkeltskred Pelagiaforliset Nordland.


Sjukmeldingane i kommunen skal ned Å vere på jobb er helsebringande i seg sjølv 817 døde Kolerautbruddet i Bergen, tønsberg forlis, og det skal regne mykje også det komande. På sjetteplass på lista til fylkestingsvalet. Lofotstormen 1868 Nordland, sekstenåring sikra Ørstapoeng, har funne møre fleire som er forkomne og avmagra.

Mars 1973 3 501 32 32 Antatt dato MS «Norse Variant»s forlis Atlanterhavet, utenfor kysten av New Jersey forlis.September 1994 : 852 omkomne, derav seks norske.Mars 1802 3 501 26 26 minst 26 omkomne Steinraset i Arnafjorden i Sogn Sogn og Fjordane, Arnafjorden i Vik fjellskred.

 

NAV Hjelpemiddelsentralen - Oversikt

Desember 1944 3 502 106 106 Totalt 106 mennesker døde i angrepet.Uroa over framtida til Ørsta Reiselivslag Ørsta Venstre fryktar for Ørsta Reiselivslag si framtid.November 1999 3 501 16 16 Åsta-ulykken Hedmark, Åsta ved Rena jernbaneulykke.”