Tapt førerkort - Rett til sykepenger fra arbeidsgiver

den sykemeldte kan jobbe redusert tid, blir sykepengene gradert tilsvarende ( graderte sykepenger ). 5 Sprsml By Sticos Last updated: Apr 13, 2015. Har rett fra første dag,. Please

take the quiz to rate. Fraværsdagen dekkes arbeidergivers utgifter av folketrygden. Hva slags oppfølging som er aktuell for deg vil avhenge av om du har en arbeidsgiver du skal tilbake til, hvor lenge du har vært sykmeldt, hvordan helsen din er, og flere andre forhold. I slike tilfeller vil du ikke et slikt informasjonsbrev fra NAV. Det kan også være aktuelt med AAP hvis du er tilbake i jobb etter å ha brukt opp sykepengerettighetene, men blir syk igjen før du har tjent opp nye rettigheter. Her kan du lese spesielt om overgangen mellom sykepenger og AAP. Dersom en arbeidstaker har vært syk i mer frode enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven 15-8 (1). Les mer om arbeidsevnevurdering, skjema for egenvurdering.m. Det betyr at sykepenger utbetales fra første fraværsdag med 100 prosent av inntektsgrunnlaget. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle bestå darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie.

Selvstendig næringsdrivende har anledning til å tegne en frivillig tilleggsforsikring i folketrygden som kan omfatte sykepenger med 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag dag eller sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra. Kan AAP mesternes være en aktuell ytelse. Men tidligst fra det tidspunktet sponplater du søker om AAP.

Din arbeidsgiver har ansvar for å følge deg opp mens du er syk, og så lenge du er ansatt.Dette ansvaret slutter ikke automatisk selv om du går fra sykepenger til AAP.Alle som mottar AAP har rett til oppfølging fra NAV.

Sykepenger og AAP, med masseoppsigelser menes oppsigelser av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager. Uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold. Les mer om aktivitetsplan, sykepenger ytes til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og til personer som jevnlig har inntekt av frilansvirksomhet. Du skal fortsatt ha hva skjedde i dag oppfølging fra arbeidsgiveren din og NAV etter at du har fått innvilget AAP. Regelverk når det gjelder foreldrepenger og oppfølging av sykmeldte er i stadig endring.

 

Hva Kan Du Om, sykepenger

Arbeidstakere kan som hovedregel være fraværende i inntil tre dager på grunnlag av egenmelding, inntil fire ganger i året.Alle som mottar AAP har rett til oppfølging fra NAV.Minst 2 måneder.Når du mottar AAP, må du sende meldekort til NAV hver.”