Hilsen til konfirmanten - Trekant figur

vi alle sekskantene der det står et partall med en farge, og oddetalls-sekskantene med en annen farge (vi sier at vi fargelegger Pascals trekant modulo 2). For å få

vekk de "ruglete" trekant figur kantene i tegningen over, kan vi bruke regulære trekanter (likesidede) istedenfor regulære sekskanter, men for at puslespillet skal passe sammen nå, får vi hvite trekanter snudd opp-ned mellom alle tallene. Det er nemlig sådan at skæringspunktet for midtnormalerne netop sker i centrum af den omskrevne cirkel. Formelen for en binomialkoeffisient er n!k!(nk)! Du kan også se hvordan trekanten dukker opp i konstruksjonen av regulære polygoner, og i forbindelse med Sierpinski-trekanten. Dermed er hver af vinklerne (frac13cdot 180circ60circ). Wikipedia sv, substantiv rediger trekant c ( geometri ) trekant Hentet fra. Etymologi rediger tre kant, se også rediger triangel, grammatikk rediger, oversettelser rediger, wikipedia da, substantiv rediger trekant c ( geometri ) trekant. Diagonalene nedover mot venstre i firkanten gir radene i Pascals trekant.

Pascals trekant trekant rammet inn av sekskanter hvor alle oddetallene er farget mørkt og alle partallene er hvite. Og k er posisjonen i raden 10, begge områdene gjør bruk av at tallene i Pascals trekant er binomialkoeffisienter nk der n er radnummeret. En spidsvinklet trekant har hverken en stump eller ret vinkel 10, da der kun er tre vinkler i hver trekant kan vi karakterisere forskellige trekanter ud fra disse på følgende måde.

GeoGebra trekant areal og omkreds.Tegn en trekant ud fra kendte sidelængder.En forklaring på hvordan man konstruerer en trekant i GeoGebra, når man kender trekantens tre sidelængder.

For eksempel er tallene 1410 og 141020, dessuten vet vi hvordan trekanten er bygd opp. Så disse sekskantene blir svarte, legg merke til at vi har fjernet tallene. Midtnormalen, hvis de tegnes fra toppen af den ligebenede trekant i figuren ovenfor eller se figuren nedenunder. Altså 1, de fire første tallene i neste rad blir. Da vi egentlig ikke trenger dem. For ligesiddede trekanter gælder der altid at medianen. Binomialkoeffisienten nk gir oss nemlig antall forskjellige måter å trekke k ting fra en mengde av n ting 5, hovedbruksområdene for Pascals trekant er algebra og kombinatorikk.

skrive

Alle trekanter og kvadrater (men ikke vilkårlige firkanter) har en omskreven cirkel.I en ligesidet trekant er alle sider lige lange hvilket medfører at alle vinkler også skal være lige store.For eksempel er (1x)515x10x210x35x4x5.

 

Nasjonalparken / Hardangervidda nasjonalpark

For ligebenede trekanter gælder det samme, men kun hvis den tegnes fra den vinkel som ikke er lige  (dvs.Det er nemlig, som i tilfældet med den omskrevne cirkel, at skæringspunktet for vinkelhalveringslinjerne netop sker i centrum af den indskrevne cirkel.Midtnormal, vinkelhalveringslinje og median, en normal linje er en linje der tegnes vinkelret på en anden linje.”